Iluzjonista Maccino
Maciej Szymański



Teatr, w którym publiczność podczas spektaklu się nudzi należy zamknąć!

William Shakespeare